نوشته‌ها

انواع روش های آدرس دهی در معماری کامپیوتر

/
آدرس دهی در یک کامپیوتر در واقع روش دسترسی پردازنده به آدرس است…