نوشته‌ها

معرفی آی سی های تایمر

/
یکی از آی سی های فوق العاده جذاب و پر کاربرد آی سی تایمر LM5…

ساخت پیانواسباب بازی با استفاده از تایمر ۵۵۵

/
ساخت پیانواسباب بازی با استفاده از تایمر ۵۵۵ با استفاده از L…