نوشته‌ها

معرفی دیاک

/
دیاک المانی دو سر می باشد که سمبل مداری آن به صورت زیر است.…