روشن کردن LEDها با استفاده از تایمر ۵۵۵

/
در این مطلب میخواهیم روشن کردن یک LED و کنترل نور آن را به ص…

منبع تغذیه DC بدون ترانسفورماتور

/
استفاده از برق شهر برای پروژه های مختلف کاربردهای زیادی دارد…

ساخت پیانواسباب بازی با استفاده از تایمر ۵۵۵

/
ساخت پیانواسباب بازی با استفاده از تایمر ۵۵۵ با استفاده از L…

روشن کردن LED با برق مستقیم ۲۲۰ ولت

/
در این پست می خواهیم بیش از 50 LED را با برق مستقیم شهر 220 ولت ر…