سنسور اندازه گیری سطح آب

/
نمایشگر اندازه سطح آب در این پروژه می‌خواهیم سطح آب موجود در ی…

روش شارژ کردن انواع باتری های اسیدی، خشک، نیکل کادمیوم و لیتیوم یونی

/
شارژ کردن باتریها در بازار انواع مختلفی از باتری ها با خصوص…