شبکه نردبانی R2R

/
دانستن روش کارکرد آی سی ها به نظر خیلی از مهندسان و دانشجوی…

معرفی ترانزیستور تک پیوندی UJT

/
UJT یک نیمه هادی سه پایه دارای مشخصات مقاومت منفی است که برای نو…