معرفی ترانزیستور تک پیوندی UJT

/
UJT یک نیمه هادی سه پایه دارای مشخصات مقاومت منفی است که برای نو…